m2
Tak Nie


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - Według normy ISO-PN-ISO 9836:1997 powierzchnia użytkowa to suma powierzchni pomieszczeń w stanie wykończonym, zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100%, powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w50%, powierzchni pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się.

POWIERZCHNIA NETTO - Jest nią powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku mierzona na poziomie podłogi z uwzględnieniem tynków i okładzin ścian . Przybliżając definicję powierzchni netto można powiedzieć , że liczymy ją „po podłodze” wszystkich pomieszczeń budynku.

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - Jest nią powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku tzn. tarasy, schody zewnętrzne, podcienia, balkony, , zjazdy do garaży, itp.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - Jest nią powierzchnia liczona po obrysie zewnętrznym ścian kondygnacji nadziemnej budynku. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: schodów zewnętrznych, daszków nad wejściami, podziemnych części budynków, pochylni samochodowych. Wlicza się natomiast ogrody zimowe i inne elementy dobudowane.